Ja huh.. volgende stap is natuurlijk het programmeren van die PIC12F683. Ik dacht dat de bijgeleverde software een C compiler zou hebben, ik dacht daar kom ik wel overheen C# en C.. bijna hetzelfde.

Nou mooi niet.. die Microchip MPLAB IDE kan alleen maar assembly aan… daar heb ik echt geen zin in. In die voorbeelden van het BMS van Peter Perkins zag het er veel simpler uit. Eens kijken wat ze daar voor gebruikt hebben.. blijkt PicBasic te zijn.. http://store.melabs.com/prod/pbpup.html

Basic.. okay altijd nog beter dan assembly. Je kan daar een demo downloaden waarmee je maximaal 31 regels kan coden. Gelijk gedaan en de blink.bas demo:

mainloop: High 0 ' Turn on LED connected to PORTB.0 Pause 500 ' Delay for .5 seconds Low 0 ' Turn off LED connected to PORTB.0 Pause 500 ' Delay for .5 seconds Goto mainloop ' Go back to loop and blink LED forever End

ingeladen in de MPLAB IDE (je kan daar een compiler opgeven).. connect to pic en program… okay zegt ie.. spannend. PIC op het breadboard zetten en led aansluiten:

Cool.. het werkt.