Er blijken kamervragen gesteld te zijn over de nieuwe keuringseisen voor electrische voertuigen:

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2010/12/17/beantwoording-vragen-over-strengere-eisen-aan-elektrische-auto-s.html

Er werd specifiek gevraagd naar mogelijke uitzonderingen voor particulieren… maar die komen er dus niet.