8 Leds aangesloten op 8 digitale outputs van de netduino met een driver daarvoor: uln2803

Besturing gebeurd door potentiometer op analoge ingang, resultaat: