Uit Duitsland deze keer. Het is een AVR programmer, voor het programmeren van ATMega microprocessoren:

image

De processoren heb ik nog niet binnen, maar wel al even uitgezocht hoe je een ATMega168 moet aansluiten op deze programmer:

image

image